IJzersterk interieur design
Op maat gemaakt
Houten en metalen kasten op maat
Telefoon: 020 - 468 88 86
facebook transvormfacebook transvorm

Disclaimer

Disclaimer
Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Transvorm de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Transvorm. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.
Er kunnen links naar andere websites op onze website staan die totaal onafhankelijk opereren van Transvorm en waar Transvorm geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben. Transvorm is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.
Intellectuele eigendomsrechten
Transvorm behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere beschermingsrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Transvorm, te gebruiken voor andere doeleinden.
Geen garanties of protesten
Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aanwezige informatie niet garanderen. Elke aansprakelijkheid voor schade, kosten of uitgaven, die direct of indirect door het gebruik van deze website ontstaat, wordt uitgesloten.
Transvorm behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
© Copyright 2010, Transvorm Systeem Design BV.